Versionsnytt

Version 4.0.13

 • Ny startsida och manual
 • Uppdaterade räkenskapsscheman för INK2 och INK4
 • BAS-kontoplan för 2018
 • Möjlighet att byta från kalenderår till brutet räkenskapsår.
 • Rättar bugg vid skapande av faktura i annan valuta.
 • Rättar bugg i momsrapporten om man har annat rapportdatum.
 • Nytt filformat för RUT-tjänster som inkluderar Reparation av vitvaror.

Version 4.0.12

 • Nya verifikationer kan sparas i låst period. Observera att verifikationerna låses direkt och kan endast ändras med ändringsverifikation. När du sparar verifikationen får du ett meddelande som talar om detta och det meddelandet går att stänga av under Övrigt – Inställningar – Bokföring.
 • Rapportdatum kan skrivas ut i Dagboken. Under Övrigt – Inställningar – Bokföring finns inställning för att få med rapportdatument i rapporten Dagbok.
 • Den här versionen rättar bugg som kunde orsaka dubbla verifikationer vid registrering av beslut från skatteverket (ROT/RUT)
 • Nytt filformat för RUT-tjänster som inkluderar IT-tjänster.
 • NE är borttaget under menyvalet Bokföring – Förenklat årsbokslut. Detta för att ett bokföringsprogram endast kan ta fram siffror för NE-bilagans första sida och det är samma siffror och rutor som det Förenklade årsbokslutet.
 • Rättar bugg som gjorde att saldot i listan av filtrerade verifikationer kunde bli fel om man ändrade UB på föregående år.
 • Rättar bugg i fritextfälten för Kontantfakturor och ROT/RUT-fakturor.
 • Rättar bugg som gjorde att det blev problem i vissa lägen att skriva ut momsrapporten.

Version 4.0.11

 • Momsöverföringar sorteras ut på ett förbättrat sätt.
 • Rättar bugg i omföring av eget kapital som inträffade i vissa fall.
 • Rättar bugg som kunde inträffa vid import av box-fil.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att spara kopierad kontantfaktura.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att markera flera fakturor samtidigt som skickade.
 • Rättar bugg i konteringsguider i handelsbolag.
 • Rättar bugg som gjorde att det inte gick att markera fakturor i valuta som skickade.

Version 4.0.8

 • Ytterligare anpassningar till Bokföringsnämndens allmänna råd som gör att om din bokföring har låsts enligt vald inställning för låsning kan du ändå bokföra in verifikationer på räkenskapsårets sista dag. T.ex om du har räkenskapsår 20150101-20151231 kan du bokföra in verifikationer på 2015-12-31 och i det fall verifikationen avser annat bokföringsdatum så ändrar du rapportdatumet.
 • Alla automatiskt skapade verifikationer sker numera på servern. Detta för att förebygga att det inte sker avbrott och att ingen verifikation skapas.
 • Åtgärdar problem med högupplösta skärmar.
 • Rättar diverse mindre buggar.

Version 4.0.7

 • Fixar bugg som gjorde att momsrapporten hanterades fel när man skrev ut den efter att ha gjort momsöverföring.

Version 4.0.6

 • Fixar en bugg som orsakade visningsfel i vissa verifikationer.

Version 4.0.5

 • Fixar bugg i ändringsverifikationer som kunde orsaka summeringsfel i momsrapport.
 • Fixar bugg som gjorde att en osparad verifikation kunde ligga kvar efter att man stängt ner Ny verifikation.
 • Fixar bugg som gjorde att det inte gick att ändra i verifikationer i ett upplåst räkenskapsår.
 • Konto 9999 – Observationskonto är borttaget ur kontoplanerna. Ersatts av 2999 sen tidigare.

Version 4.0.4

 • Nya kontoplaner, BAS 2016 och BAS 2016 Förenklat årsbokslut
 • Fixat problemet med mindre dialogruta som la sig bakom Hantera räkenskapsår vid Omföring eget kapital och Automatisk bokning av årets resultat och gjorde att det verkade som att programmet hängde sig.
 • Fixat bugg som gjorde att omföring av eget kapital och bokning av årets resultat inte gjordes om kontona saknades i kontoplanen. (2010, 2019,2099,2069 eller 8999).
 • Fixat bugg som gjorde att det inte gick att bokföra årets resultat i en ideell förening.
 • Fixar bugg som gjorde att delbetalning av faktura gav statusen fullbetald.
 • Fixar bugg som gjorde att momsregnr inte kom med på ROT/RUT-faktura.

Version 4.0.3

 • Diverse buggfixar för ROT- och RUT-funktionerna i programmet.

Version 4.0.2

 • Rättar bugg som gjorde att skapande av verifikation/bokföringsorder vid markera faktura som skickad gav felmeddelande ”No transaction is in progress&rdquo.
 • Rättar bugg som gjorde att rad i faktura utan momssats gav felmeddelande vid markeras som skickad.
 • Rättar bugg som gav ett avrundningsfel på beloppet i reskontran när fakturan är i annan valuta.
 • Rättar bugg som om man har inställningen att konteringsguiden ska öppnas automatiskt kunde det bli fel vid sparande av verifikation.

Version 4.0.1

 • Den nya interna webbläsaren kunde orsaka problem med att programmet hängde sig i vissa Mac OSX. Den här uppdateringen gör att den interna webbläsaren inte öppnar sig i Mac OSX. Tills vidare hänvisar vi till www.blekonomi.se i en extern webbläsare istället.

Version 4.0

 • Möjlighet att maila fakturor direkt från programmet via smtp-inställningar.
 • Fakturera i tre utländska valutor (EUR, GBP, USD) och få fakturan översatt till engelska.
 • Ändra fakturalayouten genom att välja vilka fält som du vill visa, lägga in en fast fritext, lägga in en fakturabakgrund. Skärpan i loggan är också förbättrad.
 • Styra hur intäkten ska bokföras från faktureringen genom att ange intäktskonto på kund, artikel eller direkt när du registrerar fakturan.
 • Koppla fakturor och inbetalningar till olika verifikationsnummerserier i bokföringen
 • Ny intern browser som gör att onlinesidan i programmet visas direkt
 • Ytterligare anpassningar till Bokföringsnämndens allmänna råd om senareläggning av bokföring. Återkommer med mera info om vad som är nytt här.
 • Anpassningar till nya regler om HUS-tjänster från 1 januari 2016.
 • Flera mindre förbättringar och buggfixar…

Version 3.3.2

 • Rättar bugg i Översikten som gjorde att en del felsummeringar kunde förekomma.
 • Beräknat resultat och föregående års resultat syns inte längre i balansrapporten om dessa är noll.
 • Fältet Benämning i Ny faktura klipper inmatat text vid max antal tecken.
 • Fritextfältet i Ny faktura klipper inmatat text vid max antal tecken.
 • Rättar bugg som gjorde att specifikationen till Förenklat årsbokslut ibland kunde bli tom.
 • Nu går det att lägga upp ett äldre räkenskapsår.

Version 3.2

 • Anpassning till nya regler för ROT/RUT från och med 2015-04-01.
 • Rättar bugg som gjorde att anteckningar inte kunde skrivas ut på rätt sätt.
 • Fönstret för att skapa licenser är omgjort.
 • Möjlighet att välja intervall för datum och verifikationer vid export av SIE4-fil.
 • Diverse justeringar i anpassningarna till Bokföringsnämndens nya allmänna råd.

Version 3.1

 • Anpassning till Bokföringsnämndens nya allmänna råd. Läs mer om det här.
 • Ny momsdeklaration för 2015.
 • Nytt filformat för eSKD-fil.
 • Kontoplan BAS 2015.
 • Förenklat årsbokslut/första sidan på NE-blankett för 2014
 • Buggen om att långa företagsnamn ibland inte fick plats i fakturan är fixad.
 • Nya konteringsguider för Uppbokning skattedeklaration för aktiebolag samt Bilförmån/Traktamenten/Egna varuuttag för enskild firma under Övrigt i konteringsguiden.
 • Nytt momskonto i konteringsguiden för EU-förvärv.
 • Fliken Filmade guider på BL Ekonomi Online som inte fungerar är borttagen och de filmade guiderna hittar du istället tills vidare under Hjälp – Manual och länken Filmade instruktionsguider eller klicka här.

 Version 3.0.7

 • Bankkonto finns nu med i foten på fakturan.
 • Rättar bugg som kunde ställa till problem med en inaktiv kund.
 • Rättar bugg i sökfunktionen i programmet. Nu kan man göra sökning på verifikationstext igen.
 • Rättar bugg vid utskrift av å, ä, ö i vissa operativsystem.
 • Utskrift av kontoplan sorterar nu i kontonummerordning.
 • Filnamnet Faktura XXX.pdf föreslås när man sparar en faktura som pdf.
 • Nu kommer resultat för föregående år med i export av SIE4-fil.
 • Nu kommer SRU-koderna med i export av SIE4-fil.
 • Rättar bugg som gjorde att fönstret Konton inte alltid uppdaterades vid registrering/ändring/borttag av verifikation.
 • Rättar bugg som gjorde att en verifikation med samma nummer fast i annan verifikationserie inte visades korrekt.
 • Utökade och anpassade konteringsguider för enskild firma och förenklat årsbokslut.
 • SRU-koder för Handelsbolag är korrigerade.

Version 3.0.6

 • Rättar bugg i sökfunktionen i programmet.
 • Rättar bugg i funktionen för automatisk bokning av årets resultat.

Version 3.0.5

 • Mindre buggfixar i ROT/RUT-funktionen
 • Mindre buggfixar i export/import-funktionerna

Version 3.0.4

 • Mindre buggfixar i ROT/RUT-funktionen
 • Buggfix i resultatrapportens kolumn ack föreg år om man hade förlängt/förkortat föregående år
 • Buggfix för reskontran som inte uppdaterades när ändringar gjordes i en påbörjad faktura
 • Buggfix för bankkonto i organisationsuppgifterna som inte kom med i fakturafoten
 • Knappen Öppna organisation är tillbaka. Du hittar det också under Arkiv – Öppna organisation

Version 3.0.3

 • Fixar bugg som gjorde att reskontralistan summerades fel.

Version 3.0.2

 •  Fixar mindre buggar i ROT/RUT-funktionen.

Version 3.0.1

 •  Mindre buggfixar i ROT/RUT-funktionen

Version 3.0

 • Ny modul med ROT/RUT-funktioner. (Observera att det krävs att du har eFakturering för att kunna använda ROT/RUT-funktionerna). Den nya modulen innehåller även funktioner för begäran om utbetal­ningar från Skatte­verket, tilläggs­fakturering efter beslut från Skatte­verket.
 • Förbättrat stöd för SIE4-importer.
 • Nytt supportforum där du kan hitta svar dygnet runt: http://support.blekonomi.se/
 • Stöd för Java 8
 • Utökat övnings­bolag för att testa nya funk­tioner
 • Import av kund­register
 • QR-kod tillagt på fakturor
 • Samt flera buggfixar

Version 2.0.15

 • Förbättrat stöd för exporter av SIE-filer och säkerhetskopior

Version 2.0.13

 • Funktion för Förenklat årsbokslut och NE

Version 2.0.12

 • eSupport Plus har bytt namn till Utökad support
 • Nu kan du ha ett organisationsnamn med bara siffror.
 • Högerklick på händelserna Fakturerat och Inbetalt ger möjlighet att skriva ut bokföringsorder.
 • Diverse mindre buggfixar.

Version 2.0.11

 • Teckenbyte i Resultatrapporten är default ifylld.
 • Nu får du ett meddelande första gången du sparar en faktura som informerar om att du kan ändra första fakturanummer i Organisationsuppgifterna.
 • Fixar bugg som gjorde att utgående balanser inte fördes över i vissa lägen.
 • Fixar bugg i reskontralistan.
 • Fixar bugg i öresavrundning i Momsöverföringar.
 • Fixat problem i konteringsguiden för Representation måltid (G607) som kunde uppstå i enstaka fall.
 • Fixar problem med öppnande av första fakturan.
 • Fixat problem för användare som oavsiktligt fått ett blanksteg i slutet på licensnyckeln och därför inte kan logga in.

Version 2.0.7

 • Kontona i Momsverktyget är kompletterade enligt BAS-standard (gäller endast nyupplagda organisationer).
 • Checkbox för Momsregistrerad i Organisationsuppgifter avgör om det ska stå Momsregnr eller Organisationsnummer i fakturafoten.
 • Förbättringar i Momstransaktionskontrollen
 • Rättar bugg som gjorde att vissa fönster blev transparenta i slide-in-läge.
 • Rättar bugg som gjorde att fritext i fakturan inte sparades på rätt sätt.
 • Rättar bugg som gjorde att Skapa konto-knappen inte var tänd Kontofönstret

Version 2.0.6

 • Fixar mer utrymme på fakturan för längre företagsnamn
 • Fixar mer utrymme på fakturan för IBAN

Version 2.0.5

 • Förbättrad import av box-filer

Version 2.0.4

 • Diverse mindre buggfixar

Version 2.0.3

 • Möjlighet att skriva ut flera fakturor samtidigt från Reskontra genom högerklick.
 • Förbättrade sökfunktioner av kunder och artiklar i sökrutan längst uppe till höger.

Version 2.0.2

 • Nu finns en funktion för att fakturera flera kunder samtidigt.
 • Mindre buggfixar

Version 2.0.1

 • Sparar numera Anteckningar i databasen istället för som tidigare lokalt på din dator.
 • Fixar en bugg som gjorde att Anteckningar som skapats i BL Ekonomi 1.4 går förlorade första gången man öppnar fönstret Anteckningar i BL Ekonomi 2.0. Den här buggfixen gör att det inte händer längre men tyvärr återskapar den inte dina redan förlorade Anteckningar. Observera att om du vet med dig att du hade gjort Anteckningar i version 1.4 men ännu inte har öppnat dem i version 2.0 ska du installera den här uppdateringen innan du öppnar dem! Vi beklagar att du kan ha förlorat dina Anteckningar pga av den här buggen!
 • Fixar också en mindre bugg som gjorde att ett av Kundkortets fält för faktureringsadress inte tömdes när man skulle skapa en ny kund.

Version 2.0

 • Möjlighet att köpa eFakturering! I första versionen av eFakturering kan du lägga upp kunder och artiklar och skapa fakturor och kontantfakturor. Du kan infoga din egen logotype i fakturamallen. I reskontran sköter du inbetalningar, krediteringar och påminnelser. En reskontralista för att hålla reda på ev. differenser mellan reskontra och bokföring. Självklart bokförs dina fakturor automatiskt.
 • Menyerna är förtydligade. Nu hittar du allt som rör eBokföring under Bokföring i menyn och allt som rör eFakturering under Fakturering. Det som tidigare låg under Verktyg hittar du nu under Övrigt.
 • Manualen är ny och webbaserad. Utökad sökhjälp som gör att du kan använda F1-tangenten när du står i ett fönster och manualen öppnas i din webbläsare.
 •  Nytt installationsprogram för Windowsanvändarna som också installerar rätt Javaversion.
 • Snabbare rapportgenerering
 • Möjlighet att själv köpa till användare, företag eller programmodul (eBokföring, eFakturering) i programmet.
 • Nyheter i eBokföring: Import av valda verifikationer från SIE4-fil, ändra ett upplagt räkenskapsår, bokföringsrapporterna hittar du nu under Bokföring i menyn.
 • Ett flertal mindre buggfixar

 

Buggfix 1.3.1 (releasedatum 2012-08-27)

1.3.1 innehåller bland annat:
Fixar för att Kopiera Verifikationer – ett bra alternativ om du vill använda samma konton många gånger, lite som din egna Konteringsguide.
En fix på eskd-filerna för Skatteverket.
En fix för Konteringsguiderna som kunde ge fel första gången de användes.

Buggfix 1.1.3 (releasedatum 2012-02-03)

Hantering av utgående balanser från föregående räkenskapsår är fixad. Bugg som rörde kommatecken vid Ingåendebalanser i Kontoverktyget är åtgärdat. Bugg som gjorde att man i vissa fall blev tvungen att trycka <Enter> för att spara en (sedan tidigare sparad men ändrad) verifikation är åtgärdad.

Buggfix 1.1.2 (releasedautm 2011-12-16)

Bugg som gjorde det möjligt att skapa obalanserade verifikat är fixad. Bugg som i värsta fall skulle kunnat lägga verifikat i fel företag (gäller bara er som har fler än ett företag).

Buggfix 1.1.1 del 2 (releasedatum 2011-12-14)

Rättar till stödet för kommatecken i konteringsguiderna och utskrifter av rapporter vid brutet räkenskapsår.

Buggfix 1.1.1 (releasedatum 2011-12-12)

Rättar till säkerhetskopieringen av box-filerna (Alternativ – Säkerhetskopiera/Återställ kopia) samt att dagboken nu skapas korrekt.

Version 1.1 (releasedatum 2011-11-29)

 • Optimeringar för höjd prestanda, framförallt i Verifikationslistan/Verifikationsredigeringen
 • Ny/utökad historieutskrift i Huvudbok och Dagbok
 • Nu kan man använda Delete för att tömma kontoinmatning i transaktionsrad så att man kan ångra en påbörjad inmatning