Saknas saldon i förenklat årsbokslut?

Funktionen för Förenklat årsbokslut i BL Ekonomi utgår från att du har bokfört under året. Om du har bokfört strikt efter kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut ska du ha en bock i rutan ”Förenklat årsbokslut” i Organisationsuppgifternas flik Basuppgifter. Om du däremot har bokfört på andra konton från BAS-kontoplanen behöver du ta bort bocken för att saldona ska synas i rätt rutor.