Omföring av eget kapital i enskild firma

Under året bokförs normalt insättningar, uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget kapital. Dessa saldon ska sedan omföras till huvudkontot för eget kapital. Detta kan göras manuellt på en verifikation som läggs som första på det nya året. Det finns också en funktion i programmet för detta. Läs mer om detta här.