Under räkenskapsåret har du bokfört egna insättningar, egna uttag och årets resultat osv på respektive underkonto till eget kapital. När bokslutet är klart ska underkontonas saldon tömmas mot eget kapital (konto 2010). Denna transaktion ska bokföras på den första bokföringsdagen i nästkommande räkenskapsår. Programmet gör denna verifikation automatiskt åt dig via knappen Omföring eget kapital (funktionen i programmet förutsätter att organisationen är en Enskild firma.)

Ex. Omföringen av eget kapital för räkenskapsår 2012-01-01–2012-12-31 ska göras när bokslutet för räkenskapsår 2012 är klart och räkenskapsåret är avslutat. När du har skapat räkenskapsår 2013-01-01–2013-12-31 kan du klicka på knappen Omföring eget kapital för att automatiskt skapa en sådan verifikation.