Skicka fakturor via e-post

Du kan göra inställningar i BL Ekonomi så att dina kundfakturor skickas via e-post direkt från programmet.

Arbetsgång

  1. Börja med att fylla i dina e-post inställningar via Övrigt – Inställningar – E-post. Här väljer du vilken SMTP-leverantör du använder och fyller i ditt användarnamn och lösenord som du har till din e-post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. När detta är gjort så går du in på kunden som ska få fakturan via e-post och ser till att en korrekt mailadress är ifylld. Bocka sedan i ”Faktura via E-post”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  3. Skapa och registrera en faktura som vanligt.
  4. När du är klar med fakturan så väljer du Markera som skickad och då kommer programmet att skicka iväg fakturan via e-post.