Så här skapar du en faktura

  • Faktureringsfönstret
  • Arbetsgång

Faktureringsfönstret

När du ska fakturera ska du välja Fakturering – Ny faktura eller klicka på ikonen nyfaktura01

nyfaktura02

Uppe i högra hörnet av fönstret finns två flikar:nyfaktura04 i den övre registrerar du fakturan och i den nedre förhandsgranskar du den.

Uppe i vänstra hörnet av fönstret finns en rullista där du väljer om det är en faktura eller kontantfaktura.

nyfaktura07

 

Du behöver inte lägga upp artiklar och kunder innan du börjar att fakturera men för att kunna använda dig av funktionen drag and drop krävs det att du har gjort det.

 

Arbetsgång

  1. Börja med att öppna fönstret Ny faktura.
  2. Ange fakturadatum om det ska vara annat än dagens datum. Förfallodatum sätts efter det betalningsvillkor som finns på kunden.
  3. Dra kunden från fönstret Kunder och släpp den på fältet för Kundnummer eller Kund. Du kan också skriva in kundnumret i cellen för det och trycka Enter eller kundens namn i cellen för det och trycka Enter. Notera att du inte behöver skriva in hela kundnumret eller namnet. Programmet söker automatiskt efter kunder som börjar på det du skriver in.
  4. Dra artikeln från fönstret Artiklar och släpp den på en rad i registreringsbilden. Du kan också skriva in artikelnumret i cellen för det eller benämningen på artikeln i cellen för det. Notera även här att du inte behöver skriva in hela kundnumret eller namnet. Programmet söker automatiskt efter artiklar som börjar på det du skriver in.
  5. Skriv in ev fritext och f-skattext.
  6. Spara fakturan genom att klicka på Spara-knappen i menyn verreg02 Du kan också spara med kortkommandot Ctrl+S. Observera att du måste spara fakturan för att fakturanummer ska sättas.
  7. Kontrollera att fakturan blir som du vill genom att förhandsgranska den på fliken med ett förstoringsglas till vänster av bilden. Här kan du skriva ut fakturan och spara den som pdf-fil om du vill maila den till kunden.