Rot och Rut i BL Ekonomi

Om du säljer tjänster till privatpersoner som ger rätt till skattereduktion för så kallade ROT- (byggtjänster) och RUT-tjänster (hushållsnära tjänster), finns det funktioner i programmet som underlättar hanteringen av redovisningen till Skatteverket. (Observera att du behöver lägga till modulen ROT/RUT till eFakturering för att du ska kunna använda de här funktionerna.) Du kan göra inställningar på kunderna och artiklarna som underlättar i faktureringen.

 • Kunder
 • Registrera ROT/RUT-faktura
 • Ny begäran om utbetalning ROT/RUT
 • Begäran om utbetalning ROT/RUT
 • Registrera beslut (inbetalning) från Skatteverket
 • Lista fordran Skatteverket

På fliken ROT/RUT-uppgifter anger du uppgifter om Fastigheten:

rotrut05

För ROT-arbete behöver du dessa uppgifter:

 • Fastighetsbeteckning. Om ROT-arbetet utförts på ett småhus anges fastighetsbeteckningen.
 • Lägenhetsbeteckning. Om ROT-arbetet utförts i en bostadsrättslägenhet eller ägarlägenhet anges lägenhetsbeteckningen.
 • Bostadsrättsföreningens org.nr. Om ROT-arbetet utförts i en bostadsrättslägenhet ska dessutom bostadsrättsföreningens organisationsnummer anges.

För RUT-arbete behöver du dessa uppgifter:

 • Adress. Om du utfört ett RUT-arbete ska adressen där RUT-arbetet utförts anges.
 • Postnummer/ort. Här anger du postnummer och ort där RUT-arbetet utförts.

Detta behövs för både ROT/RUT-arbete:

 • Fastighetsägare/bostadsrättsinnehavare.Här anger du namn och personnummer på fastighetsägaren/fastighetsägarna alt. bostadsrättsinnehavaren/bostadsrättsinnehavarna. För att kunna ange fler än ett personnummer så klickar du på plus-knappen.

Artiklar

Under Fakturering – Artiklar – och fliken ROT/RUT-uppgifter kan du ange att artikeln ska vara underlag för skattereduktion. Detta innebär att när du registrerar fakturan så räknas skattereduktionen ut automatiskt. Här kan du också specificera vilken typ av artikel det är. Arbete eller material för alla typer av tjänster som man kan få skattereduktion för HUS-tjänster för.

rotrut03

 

 1. Börja med att öppna fönstret Ny faktura. Det gör du antingen genom att klicka på knappen  Verktygsrad i verktygsraden eller välja Fakturering – Ny faktura i menyn.
 2. Ange fakturadatum om det ska vara annat än dagens datum. Förfallodatum sätts efter det betalningsvillkor som finns på kunden.
 3. Dra kunden från fönstret Kunder och släpp den på fältet för Kundnummer eller Kund. Du kan också skriva in kundnumret i cellen för det och trycka enter eller kundens namn i cellen för det och trycka enter. Notera att du inte behöver skriva in hela kundnumret eller namnet. Programmet söker automatiskt efter kunder som börjar på det du skriver in.
 4. Klicka sen på ROT/RUT-fliken och markera om fakturan gäller ROT eller RUT. Här ser du också de fastighetsuppgifter som du har angett på kunden och den skattereduktion som har beräknats automatiskt. Om denna inte stämmer kan du ändra den här.
  Rotrut02
 5. Dra artikeln från fönstret Artiklar och släpp den på en rad på en rad i fakturan. Du kan också skriva in artikelnumret i cellen för det eller benämningen på artikeln i cellen för det. Notera även här att du inte behöver skriva in hela kundnumret eller namnet. Programmet söker automatiskt efter artiklar som börjar på det du skriver in.
 6. Spara fakturan genom att klicka på Spara-knappen i menyn Spara. Du kan också spara med kortkommandot Ctrl+S. Observera att du måste spara fakturan för att fakturanummer ska sättas.
 7. Kontrollera att fakturan blir som du vill genom att förhandsgranska den på fliken med ett förstoringsglas till vänster av bilden. Här kan du skriva ut fakturan och spara den som pdf-fil om du vill maila den till kunden. Du kan också skriva ut fakturan genom att högerklicka på fakturan i reskontra och där välja Skriv ut…

 

Från 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT- och RUT-avdrag; Skatte­reduk­tionen för ROT sänks från 50% till 30% och taket för RUT sänks från 50 000 kr till 25 000 kr (om man inte vid årets ingång fyllt 65 år, då gäller 50 000 kr fortsatt). När du registrerar ROT-fakturor med förfallodag från 2016-01-01 kommer programmet att beräkna 30% skattereduktion. Maxtaket på skattereduktionen för både ROT och RUT får du manuellt justera om det behövs.

 

För att kunna begära utbetalning måste kunden ha betalt hela sin del av fakturan. Observera också att skattereduktionen bara gäller för arbetskostnader. Maxbeloppet för skattereduktionen är 50 000 kr (inklusive moms) per person och beskattningsår.

Innehållet i blanketten/filen är lite olika beroende på om fakturan avser ROT (byggtjänster) eller RUT (hushållsnära tjänster). Blanketten innehåller alla uppgifter Skatteverket behöver för att göra en utbetalning. Varje begäran om utbetalning får ett nummer på ansökan som gör att Skatteverket kan hålla isär dina ansökningar. Numret på ansökan ökar med ett nummer i taget och nollställs varje nytt kalenderår. Om du har gjort begäran om utbetalning tidigare kan du själv välja vilket nummer som din första ansökan ska börja på i BL Ekonomi.

Arbetsgång

1. Det finns flera olika sätt att skapa en begäran om utbetalning för en faktura. Du väljer själv det som passar dig bäst.

 • Välj Fakturering – Ny begäran om utbetalning ROT/RUT. Dra fakturan från reskontra och släpp i fönstret Ansökan nummer X. Det här sättet är extra lämpligt om du vill skapa en begäran om utbetalning för flera fakturor samtidigt. Markera i så fall de fakturor du vill skapa begäran om utbetalning för och dra dessa och släpp i fönstret.
 • Välj Fakturering – Reskontra och högerklicka på fakturan i reskontra och välj Skapa begäran om utbetalning ROT/RUT.
 • Välj Fakturering – Kunder och klicka på pilen vid kundens namn. Högerklicka på fakturan och välj Skapa begäran om utbetalning ROT/RUT.

2. Bilden nedan visar hur det ser ut när en faktura är tillagd i en begäran om utbetalning.

Rotrut01

Spara för att sen kunna skapa en fil till skatteverket eller skriva ut blanketten. Om du vill skapa en fil för att ladda upp på i Skatteverkets e-tjänst med hjälp av en e-legitimation, gör du det via knappen som ser ut så här rotrut04. Du får själv välja var du vill spara ner filen och sen får du en fråga om du vill markera filen som skickad. Det innebär att du inte kan göra ändringar i just den begäran om utbetalning. Om du hellre vill skriva ut blanketten begäran om utbetalning gör du det via fliken som ser ut så här rotrut06. När du har skrivit ut blanketten ska du markera ansökan som skickad rotrut07.

Sen kan du gå till Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att logga in till e-tjänsten Husarbete där filen ska laddas upp. Pappersblanketten skickas till:

Skatteverket
593 84 Västervik

 

I fönstret Begäran om utbetalning ROT/RUT ser du en lista med dina ansökningar.

 

När du får beslutet från Skatteverket ska du registrera inbetalningen i fönstret Begäran om utbetalning ROT/RUT.

Arbetsgång (Registrera beslut från Skatteverket)

 1. Gå till fönstret Begäran om utbetalning ROT/RUT och öppna den aktuella ansökan genom att dubbelklicka på den.
 2. Klicka på fliken som ser ut så här rotrut08. Ange datum för inbetalningen och inbetalningskonto (om det är annat än det förvalda).
 3. Ange beviljat belopp om det är annat än det föreslagna.
 4. Spara med sparaknappen eller Ctrl + S.

Om Skatteverket nekade utbetalning i någon mån har du möjlighet att tilläggsfakturera kunden motsvarande belopp.

Arbetsgång (Skapa tilläggsfaktura)

 1. Om du har ändrat beviljat belopp från Skatteverket kommer den här knappen att tändas. Klicka på den för att skapa tilläggsfakturor. Fakturan öppnas i ett eget fönster och där ser du en flik med en blå flagga som visar att det finns en tilläggsfaktura. Tilläggsfakturan skapar ingen ny verifikation i bokföringen men däremot så flyttas fordran från skatteverket till kunden, alltså fordran försvinner från Lista fordran Skatteverket.

rotrut09

 

Om du har faktureringsmetod inställt i Organisationsuppgifterna kommer hela fordran att hamna på konto 1510/1500 när du skapar en faktura med skattereduktion. För att du ska se hur stor del av fordran som hör till Skatteverket finns Lista fordran Skatteverket. Den listan kan vara bra att ha som underlag t.ex. vid bokslut. Listan visar den totala fordran, skattereduktionen, hur mycket som är betalt och vad som återstår. Om Skatteverket helt eller till viss del nekar utbetalning och du skapar en tilläggsfaktura till kunden kommer fordran att tas bort på listan.