Så här lägger du upp artiklar i BL Ekonomi

Kundregistret och artikelregistret utgör de två grundstenarna i faktureringsprogrammet. I artikelregistret lägger du upp dina artiklar på ett enkelt sätt. När du har lagt upp dina kund- och artikelregister kommer faktu­reringsarbetet att bli mycket effektivt.

 • Lägga upp ny artikel
 • Administrera artikellistor
 • Sökfunktionen
 • Skapa ny artikellista

Se en film:

Arbetsgång för att lägga upp en ny artikel:

 1. Välj Fakturering – Ny artikel. Alternativt kan du klicka på knappen Ny artikel snabbvalsmenyn.
 2. I fönstret som öppnas skriver du in de uppgifter som ska vara på artikeln. Här ser du också de flikar som finns i fönstret, basuppgifter, konton, noteringar och ROT/RUT (syns bara om du har tilläggsprogrammet för ROT/RUT på din licens).De uppgifter du kan fylla i är:Nummer – artikelnummer bestämmer du själv.
  Vikt (kg) – här fyller du i vilket vikt artikeln har.
  Namn – Namnet på artikeln är också det som kommer synas i fakturan.
  Enhet – Här anger du vilken enhet du fakturerar artikeln i tex  kilo, meter eller annat.
  Pris – Här anger du priset på artikeln.
  Fraktfri – Markera här om du vill att artikeln ska vara fraktfri. Även om du inte angett detta här kan du ändra i fakturaregistreringen.
  Momssats – Ange den momssats som ska vara på produkten. Detta kan även ändras i fakturaregistreringen.
  Länk – Fyll i om du har en länk till din leverantörs hemsida.
  Artikellista – Ange artikellista här. Du kan ha flera olika artikellistor.På fliken Konton kan du välja att ange ett särskilt konto för försäljning och moms.
  På fliken ROT/RUT anger du om artikeln ska vara underlag för skattereduktion. (gäller bara om du har tilläggsprogrammet för ROT/RUT på din licens)Ju mer uppgifter du fyller i på artikeln desto mindre behöver du ange vid fakturaregistreringen. Det räcker då med att ange artikeln och vilket antal du ska fakturera.
 3.  För att spara klickar du på knappen spara i menyraden. Om du markerar ”töm efter spara” kommer fönstret att tömmas, när du sparat artikeln. Detta kan vara användbart om du lägger upp flera artiklar på rad.

Om du inte markerar töm efter spara kommer artikeln att ligga kvar i fönstret och du kan fortsätta registrera uppgifter på artikeln. Du behöver inte stänga fönstret för att lägga upp nästa artikel utan kan klicka på ikonen för ny artikel eller välja ny artikel i verktygsmenyn.

När du lagt upp dina artiklar skapas en lista över dessa. Du kan lägga upp flera olika artikellistor som du kopplar de olika artiklarna till. När du lägger upp dina artiklar kan du där direkt koppla artikeln till rätt artikellista. För att se dina artiklar går du till Fakturering – Artiklar eller klickar på symbolen för artiklar i menyraden  artikel05. Då öppnas fönstret för artiklar ute till höger i programmet.

Artiklar01

I fönstret för Artiklar ser du dina olika artikellistor och du kan därifrån lägga upp ny artikel, skriva ut artiklar, byta namn på artikellistan och ta bort artiklar. Det gör du genom att högerklicka och välja ur menyn;

artiklar02

Du kan även redigera de upplagda artiklarna genom att dubbelklicka på artikeln i listan eller högerklicka och välja Redigera.

Om du vill söka fram en artikel i artikellistan så använder du Sök-rutan i programmet. Den hittar du uppe till höger i programmet bredvid knappen Frågor & Svar! 

Om du högerklickar i fönstret för artiklar kan du skapa en ny artikellista.

artiklar03

 

I fönstret som öppnas anger du ett namn för artikellistan:

Artiklar04