Verifikationsregistrering i BL Ekonomi

  • Se en film
  • Ny verifikation
  • Verifikationsvyn

 

Se en film:

 

Ny verifikation

För att registrera en verifikation väljer du fliken Verifikationer alternativt väljer du Bokföring – Verifikationer. I nedre delen av fönstret hittar du Ny verifikation. (Om du inte har fönstret Ny verifikation under fönstret Verifikationer ska du välja Övrigt – Återställ fönster).

Skriv in bokföringsdatum och förklarande text för verifikationen. Använd Enter för att flytta till nästa ruta. Fyll i uppgifterna för verifikationen.

Verreg01

För att spara trycker du Enter genom verifikationen tills markören kommer till sista transaktionsraden eller klickar på knappen Spara verifikation. verreg02

Läs mer om hur du registrerar verifikationer med hjälp av konteringsguide här

 

Verifikationer

I fönstret Verifikationer ser du dina registrerade verifikationer. För muspekaren över knapparna i bilden nedan så visas en förklarande text.

verreg03

Verifikationer som inte är låsta och markerade med ett hänglås kan du ändra i verifikationer här. Det gör du genom att markera den verifikation du vill ändra så ser du den i nedre delen av fönstret (Ny verifikation). Ändra det som ska ändras och spara sedan verifikationen. Det kommer då att synas i listan att verifikationen är ändrad genom att den markeras med en bild.

verreg04

Om du högerklickar i listan för verifikationer kan du komma vidare till Konton, du kan kopiera verifikationen och spegelvända verifikationen. Du kan även ta bort verifikationen, skriva ut verifikationen och inspektera historik. Beroende på var du befinner dig i verifikationslistan så är vissa menyval utgråade och kan inte nås. Tex kan endast den sista verifikationen tas bort. Inspektera historik går endast att göra om någon ändring gjorts på verifikationen.

verreg05