Verifikationsregistrering med konteringsguide

Konteringsguiden är en funktion i programmet som hjälper dig med hur olika affärshändelser ska konteras. För att starta konteringsguiden klickar du på knappen som ser ut så här. konteringsguideOm du vill att konteringsguiden ska starta varje gång du öppnar fönstret Verifikationer kan du ställa in det under Övrigt – Inställningar och Bokföring. Bocka i Öppna konteringsguide automatiskt.

  • Se en film
  • Arbetsgång

Se en film

1. I Konteringsguiden väljer du vilken typ av verifikation som du vill göra. Du kan välja mellan Inbetalning/kundfaktura, Utbetalning/leverantörsreskontra samt Övrigt. Skriv in verifikationsdatum och klicka på Nästa.

konteringsguide2

2. Här väljer du vilken typ av inbetalning/utbetalning du vill göra. Gå vidare med Nästa.

 konteringsguide3

Utbetalningar

konteringsguide4

3. Ange belopp och tryck Enter så kommer momsbeloppet upp automatiskt. När du anger belopp räknar programmet ut momsen, kontrollera att den stämmer. Ange till/från vilket konto som ska gälla och klicka på Slutför.

konteringsguide5 konteringsguide6

4. Nu ser du verifikationen i fönstret [ny verifikation] märkt med en * (betyder att den inte är sparad). Spara verifikationen med Enter eller knappen Spara.