Konton

Via Bokföring – Konton administrerar du dina bokföringskonton. Du kan enkelt filtrera fram vissa kontourval och visa de verifikationer som finns bokförda mot det kontot.

  • Filtrering
  • Kontolistan
  • Kontoaktiviteter

Filtrering

Genom att använda filtreringen kan du snabbt visa info om de konton du vill. Genom att kommaseparera ditt urval kan du välja de konton du vill lista. Du har även möjlighet att Visa endast använda konton och på så vis sortera bort de konton där inget finns bokfört.

filtrering

Kontolistan

I kontolistan visas dina konton, utifrån eventuella filtreringar. Kontot visas med kontonummer, namn och saldo.

kontolistan

Kontoaktiviteter

Du kan lägga till nya konton samt redigera och ta bort redan befintliga. Det finns även möjlighet att påverka den ingående balansen på ett konto. Saknar du något konto kan du som ett alternativ till att lägga upp det manuellt välja att importera det.

aktiviteter

För att du ska kunna ändra den ingående balansen på ett konto krävs att det föregående räkenskapsåret är låst!