Ingående balans

Ingående balanser förs automatiskt över från föregående års utgående balanser. Normalt sett är det bara på första räkenskapsåret som du behöver registrera ingående balanser men ibland kan man även behöva justera nästkommande års ingående balanser. För att kunna registrera ingående balans krävs det att räkenskapsåret är det första eller att föregående räkenskapsår är Avslutat.

Du registrerar ingående balanser i fönstret Konton och knappen för Ingående balans hittar du längst ner i det fönstret.

Fönstret nedan visar hur det ser ut när du registrerar ingående balanser.

ingbalans02

Observera att kreditbelopp ska registreras med minustecken och att tillgångar och skulder ska balansera.