Importmoms

Från och med den 1 januari 2015 gäller nya regler för importmoms som innebär att momsregistrerade företag ska redovisa sin importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. BAS-gruppen har i samband med detta tagit fram nya konton som kan användas för hanteringen av importmomsen. Samtidigt har ett antal konton slagits ihop och fått ändrade kontonummer.

Följande konton ska användas för utgående importmoms:

importmoms01

importmoms02

Nya rutor i Skattedeklarationen

I och med att importmomsen ska redovisas i momsdeklarationen har några nya rutor tillkommit på skattedeklarationen. Rutorna finns i delen H för import (ruta 50)och I för utgående moms på import (ruta 60, 61, 62).

importmoms03

Beskattningsunderlaget för importmoms ska redovisas i ruta 50 i momsdeklarationen. Själva beskattningsunderlaget ska egentligen inte bokföras men för att få med det i momsdeklarationen så bokför du beskattningsunderlaget på fiktiva konton som inte påverkar resultat- eller balansrapporten, exempelvis konto 0890 och 0990 där du kopplar debetkontot som används till ruta 50 i Momsverktyget. De fiktiva kontona 0890 och 0990 lägger du först upp i fönstret Konton och knappen Nytt konto.