Ekonomiöversikt

Under Bokföring Översikt finns en samlad bild för både Balansräkning och Resultaträkning. Härifrån går du snabbt vidare och kan söka, kontrollera och rätta poster i bokföringen (drill down-teknik). Du får även en grafisk överblick över hur Intäkter – Kostnader och hur resultatet varit under perioden. Intäkter visas med en blå stapel, kostnader med en röd stapel och resultatet med en grön stapel.

 

Du kan klicka på varje rad för att se vad som ligger till grund för beloppet på raden. Du dubbelklickar på den rad du vill titta närmare på. Då ser du vilka konton som hör till raden.

Du kan även komma vidare och se de verifikationer som berörs genom att dubbelklicka på det kontot.

När du tittat klart på dessa verifikationer är det alltid bra att tömma filtreringen genom att högerklicka och välja Töm filtering. Då syns alla verifikationer igen.

översikt01