Kom igång med BLe Bokföring

I detta avsnitt tar vi upp några huvudfunktioner i BLe bokföring som är bra att se över innan du börjar arbeta. Vi förutsätter att du redan har lagt upp en organsiation via Arkiv – Ny organisation.

Räkenskapsår

En förutsättning för att du ska kunna registrera dina verifikationer är att det finns ett räkenskapsår upplagt. I samband med att du lägger upp en ny organisation får du möjlighet att lägga upp ett räkenskapsår. Har du hoppat över det steget så går du in under Bokföring – Hantera räkenskapsår.

Du kan lägga upp ett obegränsat antal räkenskapsår och det finns också möjlighet att arbeta med två olika räkenskapsår parallellt.

Här kan du läsa mer om hur du Hanterar räkenskapsår

Ingående balans

Ingående balanser är de saldon som följer med från föregående år. Om du läser in SIE-fil brukar de ingående balanserna kunna följa med. Du kan även lägga in dom manuellt under Bokföring – Konton – Klicka på knappen enligt bilden nedan.

Tänk på att debetsaldon ska registreras med positiva tal och kreditsaldon med minustecken framför. Summa IB ska vara noll om du har registrerat rätt.

Här kan du läsa mer om Ingående balans

Importera SIE

Om du tidigare använt dig av ett annat bokföringsprogram brukar du kunna exportera en SIE-fil som du sedan enkelt läser in i BLe bokföring. Formatet är standardiserat och något som alla större bokföringsprogram på marknaden stödjer. För att läsa in en SIE-fil väljer du Arkiv – Importera där letar du upp den aktuella filen och väljer sen om du vill importera hela räkenskapsåret eller bara vissa verifikationer.

En SIE-fil innehåller ett räkenskapsår. Vill du importera flera räkenskapsår behöver du alltså exportera flera filer, en för varje år.

Här kan du läsa mer om att Importera SIE

Kontoplan

I samband med att du lägger upp en ny organisation har du möjlighet att välja om du vill ha en BAS-kontoplan eller någon av de olika branschkontoplanerna. Det valet hittar du i rutan där du kan lägga upp ett räkenskapsår.

Ny verifikation

Ny verifikation är hjärtat av din bokföring och det är där du registrerar alla dina affärshändelser. Utifrån underlaget anger du verifikationsdatum och verifikationstext. Vad du skriver som verifikationstext är upp till dig, kan vara bra att skriva något som gör att du enkelt hittar bland dina verifikationer. I registreringsfönstret lägger du in kontonummer och debet-/kreditbelopp för de rader som du vill kontera. 

I verifikationsregistreringen jobbar du med Enter-tangenten för att förflytta dig mellan kolumner och rader. För att spara en verifikation slår du Enter en extra gång när du står på den sista tomma raden i verifikationen.

Här kan du läsa mer om Ny verifikation

Konteringsguiden

Är du ovan på bokföring kan du välja att använda dig av vår konteringsguide. Konteringsguide är en typ av automatkontering där du i en steg-för-steg-guide ställer in förutsättningarna för en affärshändelse. När du gått igenom guiden visas resultatet av inställningarna i en form av en kontering.

Om du alltid vill använda konteringsguiden så kan du ställa in så att den alltid dyker upp när du klickar på Ny verifikation. Inställningen hittar du under Övrigt – Inställningar – Bokföring. Vill du bara använda konteringsguiden ibland kommer du åt den under Bokföring – Ny verifikation och klickar på symbolen som liknar en trollstav.

Här kan du läsa mer om Verifikationsregistrering med konteringsguide

Rapporter

När du har registrerat dina verifikationer kan du via olika rapporter följa upp hur det går för företaget. Under Bokföring – Bokföringsrapporter skriver du bland annat ut balans- och resultatrapport, huvudbok och dagbok (verifikationslista) på papper eller som en pdf. Under Bokföring – Konton får du som en klickbar huvudbok där du kan sortera verifikationer efter konton.

Med hjälp av dessa kontroller kan du på ett smidigt sätt analysera och djupdyka i din bokföring.