Ändra och lägga till verfikationer i låst period

 

För räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd för Bokföringsnämnden (BFN). Rådet medför att rättelser av bokföringsposter alltid ska göras genom en särskild rättelsepost. Ändringen ska registreras på det datum felet upptäcks, inte när den ursprungliga verifikationen registrerades. För att rätta en bokförd (och låst) verifikation krävs alltså att ändringen görs med hjälp av en ändringsverifikation. Här kan du läsa mer om reglerna för ändringar av verifikationer och på vilka ytterligare sätt programmet är anpassat till Bokföringsnämndens nya allmänna råd.

För att skapa en ändringsverifikation av en låst verifikation högerklickar du i listan med verifikationer och väljer Skapa ändringsverifikation.

ändraver01

En ändringsverifikation skapas som korrigerar ursprungsverifikationen. Datumet som ska anges är det datumet när felet upptäcktes.
Viktigt att veta är också att ändringsverifikationen får ett rapportdatum som  är samma som ursprungsverifikationens bokföringsdatum. Detta för att ändringsverifikationen ska sorteras in i samma period som ursprungsverifikationen i balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration.
Verifikationstexten blir automatiskt ”Korrigering av verifikation XX” men du kan själv ändra eller lägga till text. Observera att hänvisningen till ursprungsverifikationen ska vara kvar. Konteringen i ändringsverifikationen spegelvänder (nollställer) ursprungsverifikationen så antingen kan du spara ändringsverifikationen som den är om du vill nollställa (ta bort) ursprungsverifikationen eller så kan du komplettera verifikationen med korrekta transaktionsrader efter. Spara verifikationen som vanligt genom att trycka Enter genom verifikationen eller med Spara-knappen.
ändraver02

Om du i efterhand kommer på att du har missat att bokföra en verifikation på ett datum som är i en låst period ska du registrera verifikationen på det datum när du upptäckte felet istället. För att verifikationen ska visas på rätt datum i rapporterna balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration ska du också ändra rapportdatumet på verifikationen.

Börja med att skapa verifikationen på det bokföringsdatum när felet upptäcktes. Högerklicka sen på verifikationen i listan med verifikationer och välj Ändra rapportdatum. Ange det datum som verifikationen egentligen skulle haft som bokföringsdatum. Spara verifikationen.