Spara-funktioner i BL Ekonomi

I de flesta fall sparas aktuellt arbete genom att man använder Spara eller Spara Alla-knapparna i menyraden.

När det finns ett fönster med något osparat arbete (till exempel i en Verifikation, Faktura, Artikel eller Kund) kommer dessa knappar Spara01 att vara tillgängliga för att spara ditt arbete. Flikar med osparat arbete kommer också att markeras med fet stil och en stjärna (*) i fliknamnet.

spara02

Skillnaden på Spara och Spara Alla är att Spara bara gäller det fönster/flik som för närvarande är aktivt (man kan välja aktivt fönster på flera sätt, bland annat genom att klicka på valfri plats i fönstret med muspekaren). Spara Alla-knappen gäller däremot hela programmet och kommer vara tillgänglig när osparat finns i något fönster alls. Det är möjligt att osparat arbete finns i flera fönster/flikar samtidigt. Det är till exempel möjligt att ha flera osparade fakturor öppna samtidigt. Spara Alla-knappen används för att spara alla arbeten med ett klick.

Kortkommando (om man vill använda tangentbord istället för mus för att spara) för Spara är Ctrl + S i Windows och Kommando + S i Mac.

Om osparat arbete finns när man byter organisation eller stänger av programmet får man ett meddelande om det och möjligheten att spara eller förkasta det osparade arbetet.