Skapa/återskapa övningsföretag

I BL Ekonomi har du alltid tillgång till ett övningsföretag. I det kan du testa programmets alla funktioner och inställningar som i en riktig organisation.

Övningsföretaget skapas alltid vid installation av BL Ekonomi men kan sedan tas bort via Arkiv- Ta bort organisation.

Vill man sedan ha tillbaka övningsföretaget igen går man på Arkiv – Skapa/återskapa organisation.

Har man gjort ändringar och provat lägga till eller tagit bort funktioner i övningsföretaget kan man ”nollställa” det till ursprungligt innehåll genom att gå på Arkiv – Skapa/återskapa organisation.

övnftg01