Importfunktioner i BL Ekonomi

 • Import av SIE-fil
 • Import av Företagsdata (Säkerhetskopia)
 • Import av Kunder
 • Import av artiklar

SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror oavsett från vilken programvaruleverantör som programmet kommer ifrån. SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka data mellan företag, t ex från en företagare till revisorn.

 • Utbyte av redovisningsdata mellan bokföringsprogram
 • Import av data från försystem såsom fakturerings och lönesystem
 • Export av bokföring till boksluts, analys och inkomstdeklarationsprogram
 • Återföring av bokslutstransaktioner till bokföringsprogram

 

1. Välj Arkiv – Importera…

2. Nu öppnas en dialog där du ska leta reda på din SIE-fil. Leta upp den plats där du har sparat din SIE-fil. Välj fil att importera.

importsie02

3. Filen öppnas i en ny flik för förhandsgranskning. Här kan du se innehållet i SIE-filen genom att klicka dig in i trädstrukturen och se på kontoplan, verifikationer och transaktioner. För att importera räkenskapsåret ska du expandera innehållet i filen genom att klicka på pilen vid företagsnamnet och vidare tills du kommer till räkenskapsåret, högerklicka på det och välj Importera räkenskapsår.

importsie03

 

Tänk på att du måste importera räkenskapsåren i följd om du har flera. Detta för att det inte ska kunna uppstå något glapp i din bokföring!

Om din SIE-fil innehåller verifikationer som ska komplettera dina redan befintliga verifikationer, t.ex. bokslutsverifikationer eller rättelseverifikationer ska du expandera ner till du ser verifikationerna och markera de som ska importeras och högerklicka och välja importera valda verifikationer.

Import av företagsdata (säkerhetskopia, BOX-fil)

 

BOX är vårt interna filformat för att spara och skicka organisationsdata mellan olika användare. Formatet är ett akronym för Björn Lundén information AB – Organisationsdata – XML. Formatet är alltså xml-baserat.

 1. Välj Arkiv – Importera…
 2. Nu öppnas en dialog där du ska leta reda på din BOX-fil. Leta upp den plats där du har sparat din BOX-fil. Markera filen och klicka Välj.
 3. Här kan du se innehållet i BOX-filen genom att klicka dig nedåt i trädstrukturen. För att importera organisationen i box-filen så klickar du på knappen Importera organisation som du hittar längst ner.

I BL Ekonomi kan man importera kundregister från BL Administration. I BL Administration skapar du en xml-fil med ditt kundregister via Arkiv – Export – Register, Typ:Kunder och bockar i XML-format och klicka OK.

 1. Välj Arkiv – Importera…
 2. Nu öppnas en dialog där du ska leta reda på din XML-fil med kundregistret. Ändra Filer av typ: till Kunder – zip, xml, vcf m fl. Leta upp den plats där du har sparat din XML-fil. Markera filen och klicka Välj.
 3. Filen öppnas i en flik för förhandsgranskning. Här kan du se innehållet i filen genom att klicka dig nedåt i trädstrukturen. Högerklicka på Kunder och välj Importera kundlistan. Man kan också välja att importera bara vissa kunder genom att markera kunderna och högerklicka och välja Importera valda kunder.

Observera att kunderna får nya kundnummer vid importen.

Import av artiklar

I programmet finns en möjlighet att importera artiklar. Detta kan underlätta om du fått en prislista från en leverantör eller har ett register av artiklar i ett annat faktureringsprogram.

För att importera artiklar gör du så här:

Gå till Fakturering – Välj Importera artiklar…

Imortartiklar01

Leta reda på den fil du vill importera och klicka på Välj.

importartikel02

Nu öppnas ett fönster i programmet där du kan välja vilken leverantör du vill importera.

 Om du inte hittar leverantören måste du göra vissa inställningar först och det beskrivs i guiden  Import av prislista