Exportfunktioner i BL Ekonomi

  • Exportera SIE-fil
  • Exportera Företagsdata (Säkerhetskopia, sk. BOX-fil)

Exportera SIE-fil

Export och import av bokföringsdata görs vanligtvis med hjälp av så kallade SIE-filer. SIE står för Standard Import Export och är ett standardiserat sätt att exportera och importera bokföringsdata. Både export och import av en SIE-fil gäller ett visst räkenskapsår. Om du vill exportera eller importera fler räkenskapsår så måste du göra en export/import för varje år. Vi rekommenderar att du importerar innevarande räkenskapsår först och sen importerar det föregående året osv.

Se en film:

 

Det finns flera olika sätt att skapa en SIE-fil i programmet. Nedan syns en arbetsgång för dessa olika sätt.

 

1. Välj Arkiv – Exportera SIE…

exportsie01

Du kan även högerklicka på organisationen för att komma åt exportfunktionen:

exportsie03

2. Välj först räkenskapsår för exporten.

3. Du kan även göra ytterligare urval för din export, t ex. från ett visst datumintervall, en viss verifikationsnummerserie eller från ett speciellt verifikationsintervall.

4. I högra delen längst upp väljer du vart du ska spara din export.Förvalt är alltid skrivbordet och du kan alltid komma tillbaka dit genom att klicka på knappen med hus-symbolen. Du kan även skapa nya mappar att lägga exporten i genom att klicka på knappen med mapp-symbol. De två sista knapparna visar olika vyer av dina exporterade filer och knappen med förstoringsglaset gör att du kan sortera på: Namn, Storlek, Objekttyp och senast ändrat.

  • exportsie02

5. Längst ner till höger kan du ändra filnamn om du vill att den exporterade filen ska heta något annat än det som programmet har föreslagit.

6. I fältet under filnamn väljer du den typ av sie-fil som ska skapas. Den vanligaste förekommande är SIE-typ 4e.

De olika typerna är:

  • SIE typ 1 – Årssaldon. Innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen. Filformat blir se.
  • SIE typ 2 – Periodsaldon. Innehåller all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton. Filformat blir se.
  • SIE typ 3 – Objektsaldon. Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, t ex kostnadsställen och projekt. Filformat blir se.
  • SIE typ 4i – Transaktioner. Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta filformat kan användas för export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys. Filmformat blir si.
  • SIE typ 4e – Transaktioner. Innehåller endast verifikationer. Filformatet används när ett försystem, t ex ett löneprogram eller ett faktureringsprogram ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystemet.Filformat blir se.

Välj i listan vilken typ av SIE-fil du vill göra.

7. Kontrollera dina inställningar och tryck sedan på Exportera. Nu finns din SIE-fil sparad på önskat ställe.

Klicka här för att läsa om hur du importerar en SIE-fil

 

BL Ekonomi är en molntjänst där du har programmet installerat på din datorn och din organisation med bokföring och fakturor i molnet på en server hos oss. Vi gör nattliga backuper av din organisation så att du alltid ska ha en aktuell säkerhetskopia. Du kan också välja att göra egna säkerhetskopior om du vill. De sparas då i en fil med formatet BOX.

BOX är vårt interna filformat för att spara och skicka organisationsdata mellan olika användare. Formatet är ett akronym för Björn Lundén information AB – Organisationsdata – XML. Formatet är alltså xml-baserat.

Arbetsgång

1. Klicka på Arkiv – Exportera… eller klicka på Övrigt – Säkerhetskopiera:

exportbox01 exportbox03

2. Välj var du vill spara säkerhetskopian och klicka på Spara:

exportbox02

Import av företagssdata

Läs mer om hur du importerar BOX.filer till BL Ekonomi här